l
Elektromerové rozvádzačeSystém INELSZabezpečovačka OASISCertifikáty, osvedčeniaLegislatíva
 

PREHĽAD DOKUMENTOV POTREBNÝCH NA VYKONÁVANIE :

- PROJEKTOVANIA

- MONTÁŽE

- ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK

vyhradených elektrických zariadení elektrických

OPRÁVNENIE

Ev. č. : 244/4/2008-EZ-S,O(OU,M)-E2-A

Vydal : Technická inšpekcia, a.s.

Vydané dňa  : 8. 2. 2008

Platnosť do : 29.1.2013

Predmet, druh činnosti :

S - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

O - Oprava vyhradených technických zariadení elektrických

E2 - Technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov

A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

 

OPRÁVNENIE

Ev. č. : 245/4/2008-EZ-V-E4.1-A

Vydal : Technická inšpekcia, a.s.

Vydané dňa  : 8. 2. 2008

Platnosť do : 29.1.2013

Predmet, druh činnosti :

V - Výroba vyhradených technických zariadení elektrických

A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

 

OSVEDČENIE

Ev. č. : 442/4/2008-EZ-E-E2-A

Vydal : Technická inšpekcia, a.s.

Vydané dňa  : 11. 4. 2008

Platnosť do :-

Predmet, druh činnosti :

E - Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického

E2 - technické zariadenie elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov

A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

OSVEDČENIE

Ev. č. : 443/4/2008-EZ-P-E2-A

Vydal : Technická inšpekcia, a.s.

Vydané dňa  : 11. 4. 2008

Platnosť do :-

Predmet, druh činnosti :

P - Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo na konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického

E2 - technické zariadenie elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov

A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

Registračné. č. : 4975*SP*I4

Vydal : SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Vydané dňa  : 26. 6. 2007

Platnosť do : -

Predmet, druh činnosti :

Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

 

LICENCIA

Č. : FT 001169

Vydal : Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre

Vydané dňa  : 24. 3. 2010

Platnosť do : -

Rozsah činnosti :

Predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava

CERTIFIKÁT

ID kód : 050179

Vydal : Jablotron Slovakia, s r.o.

Vydané dňa  : 29. 10. 2009

Platnosť do : 29.10.2011

Predmet, druh činnosti :

Absolvovanie odborného školenia inštalácií elektronických zabezpečovacích systémov JABLOTRON

 

 

Novinky :

 

 

Reklama : 

 

 
Ing. Martin Dušička - DUMAS elektro, Sídl. Žitava 1401/15, 952 01 Vráble,
tel.: 0907 175 048, e-mail: dumaselektro@dumaselektro.sk,
internet: www.dumaselektro.sk
Posledná aktualizácia: 28.4.2010
 
Dizajn :: Inart - Miroslav Ladányi, tel.: 0908 843 328, www.inart.szm.com