l
Elektromerové rozvádzačeSystém INELSZabezpečovačka OASISCertifikáty, osvedčeniaLegislatíva
 

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE

VÝROBA, PREDAJ

Prospekt DUMAS elektro

    

Typ: RE 1T.03/SST
Výrobca : DUMAS elektro
Rozmery : 260x570x250
Menovité napätie : Un= 400V
Menovitý prúd : In= do 63A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44/ IP 20
Materiál : tvrdený polyester
Prívodné vedenie : do 25mm2

Určený pre :
- priame meranie 1-tarifné
- 3 fázové napätie

CENA :    112 € s DPH *

* Cena vrátane 3-fázového ističa do 32A

 

Typ: RE 2T.03/SST
Výrobca : DUMAS elektro
Rozmery : 400x570x250
Menovité napätie : Un= 400V
Menovitý prúd : In= do 63A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44/ IP 20
Materiál : tvrdený polyester
Prívodné vedenie : do 25mm2

Určený pre :
- priame meranie 2-tarifné
- 3 fázové napätie

CENA:   135 € s DPH *

* Cena vrátane 3-fázového ističa do 32A

 

 

POZNÁMKA : ST  - skriňa s rovnou strechou
                       SST- skriňa so šikmou strechou

Novinky :

 

 

Reklama :

 

Ing. Martin Dušička - DUMAS elektro, Sídl. Žitava 1401/15, 952 01 Vráble,
tel.: 0907 175 048, e-mail: dumaselektro@dumaselektro.sk,
internet: www.dumaselektro.sk
Posledná aktualizácia: 28.4.2010
 
Dizajn :: Inart - Miroslav Ladányi, tel.: 0908 843 328, www.inart.szm.com