l
Projektová dokumentáciaProjekčný týmReferencieCertifikáty, osvedčeniaLegislatíva
 

Náš projektový tým

Ing. Tomáš Jókay (architektúra, statika)
Autorizovaný stavebný inžinier - 5432*I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

http://projektrd.weblahko.sk/Kontakt.html

 

Ing. Roland Nagy R-PRO (zdravotechnika, vykurovanie)

http://www.r-pro.szm.com/index.htm

 

Ing. Martin Dušička - DUMAS elektro ( elektroinštalácie, zabezpečovacia technika)

 

 

 

 

Novinky :

 

 

Reklama :

 

Ing. Martin Dušička - DUMAS elektro, Sídl. Žitava 1401/15, 952 01 Vráble,
tel.: 0907 175 048, e-mail: dumaselektro@dumaselektro.sk,
internet: www.dumaselektro.sk
Posledná aktualizácia: 28.4.2010
 
Dizajn :: Inart - Miroslav Ladányi, tel.: 0908 843 328, www.inart.szm.com